Nadmolekulová úprava bez chémie

Výroba a úprava Vodíka

 

Pri výrobe vodíka sa v súčasnosti stretávame s  problémami ako sú:  energeticky náročná výroba, preprava, skladovanie, kvalita a iné. Cieľom technológie je pomôcť v riešení týchto problémov.

DEKARBONIZÁCIA

Čistá energia je budúcnosť  

Vodík predstavuje menej ako 2 % súčasnej spotreby energie v Európe a primárne sa využíva pri výrobe chemických výrobkov, ako sú plasty a hnojivá. Z tejto výroby vodíka sa 96 % vyrába prostredníctvom zemného plynu, ktorý v procese emituje značné množstvo emisií CO2 . Vodík sa však dokáže vyrábať aj z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že obnoviteľný vodík („zelený“ alebo „čistý“ vodík) bude hrať kľúčovú úlohu v sektoroch dekarbonizácie, teda v doprave a energeticky náročných priemysloch, kde iné alternatívy nebudú možné alebo budú nákladnejšie. V súčasnosti vodík predstavuje dôležitý prvok pri technicky zložitom zváraní a výrobných procesoch. Jeho využitie je taktiež v energetike a do popredia sa pomaly dostáva aj v doprave, kde sa plánuje využívať ako náhrada za fosílne palivá.

Súčasné problémy s vodíkom  

Energeticky náročná výroba, ktorá nezaručuje požadované množstvo.

Znečisťovanie ovzdušia, čím prispievajú k vzniku nežiaducich emisií.

Vysoké prevádzkové náklady, minimálna úspora nákladov pri ich používaní.

Čistá energia je budúcnosť  

Vodík predstavuje menej ako 2 % súčasnej spotreby energie v Európe a primárne sa využíva pri výrobe chemických výrobkov, ako sú plasty a hnojivá. Z tejto výroby vodíka sa 96 % vyrába prostredníctvom zemného plynu, ktorý v procese emituje značné množstvo emisií CO2 . Vodík sa však dokáže vyrábať aj z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že obnoviteľný vodík („zelený“ alebo „čistý“ vodík) bude hrať kľúčovú úlohu v sektoroch dekarbonizácie, teda v doprave a energeticky náročných priemysloch, kde iné alternatívy nebudú možné alebo budú nákladnejšie. V súčasnosti vodík predstavuje dôležitý prvok pri technicky zložitom zváraní a výrobných procesoch. Jeho využitie je taktiež v energetike a do popredia sa pomaly dostáva aj v doprave, kde sa plánuje využívať ako náhrada za fosílne palivá.

Súčasné problémy s vodíkom  

Energeticky náročná výroba, ktorá nezaručuje požadované množstvo.

Znečisťovanie ovzdušia, čím prispievajú k vzniku nežiaducich emisií.

Vysoké prevádzkové náklady, minimálna úspora nákladov pri ich používaní.

Vodíkový pohon Treasure ©
Zlepšené štiepenie vodíka

Proces výroby prebieha priamo v motorovej časti vozidla pomocou elektrolyzéru, ktorý je energeticky zásobovaný vlastným zdrojom. Automobil nepotrebuje zásobníky na vodík. Ide o nízkonapäťovú elektrolýzu Treasure © s vlastným riadením. Vodík sa vyrába z molekulárne upravenej vody, ktorá zabezpečuje jej efektívnejšie štiepenie na vodík a kyslík. Konštrukčné riešenie je vhodné pre automobily na dieslový aj benzínový pohon. Výhodou je znížená spotreba fosílneho paliva. Subjekty automobilového priemyslu ocenia adaptívnosť zariadenia, nakoľko je stále vo fáze zlepšovania technologického riešenia

Vodíkový pohon Treasure ©
Zlepšené štiepenie vodíka

Proces výroby prebieha priamo v motorovej časti vozidla pomocou elektrolyzéru, ktorý je energeticky zásobovaný vlastným zdrojom. Automobil nepotrebuje zásobníky na vodík. Ide o nízkonapäťovú elektrolýzu Treasure © s vlastným riadením. Vodík sa vyrába z molekulárne upravenej vody, ktorá zabezpečuje jej efektívnejšie štiepenie na vodík a kyslík. Konštrukčné riešenie je vhodné pre automobily na dieslový aj benzínový pohon. Výhodou je znížená spotreba fosílneho paliva. Subjekty automobilového priemyslu ocenia adaptívnosť zariadenia, nakoľko je stále vo fáze zlepšovania technologického riešenia

Výroba vodíka v priemysle

Dekarbonizácia

 

Dôvodom prečo sa zaoberáme výrobou vodíka a jeho využitím v priemysle, je najmä dekarbonizácia odvetvia ťažkého priemyslu, akým je oceliarstvo či výroba hliníka. Zaoberáme sa riešením technologického procesu výroby tzv. čistého vodíka, ktorý by dosahoval nízku energetickú náročnosť. Cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v EÚ do roku 2050. V súčasnosti sme dokázali vyvinúť technologickú revolúciu Treasure ©, ktorá je vhodná pre priemysel zaoberajúci sa vodíkovým pohonom, ale aj energetické celky, napr. teplárne, elektrárne, či iný priemysel využívajúci vodík pri výrobných procesoch. Momentálne Treasure © prináša pozitívne výsledky v oblasti riešenia problémov s ovzduším, teda emisiami CO2 , ale aj s celkovou ekológiou. Náš špeciálny proces výroby čistého vodíka zároveň vytvára nižšie energetické náklady