Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava plynov

 

Technológia Treasure © upravuje vlastnosti plynných látok ako je výhrevnosť, výbušnosť, likvidita a iné, za predpokladu zlepšenia efektívnosti danej látky pre konkrétne účely. Technológia dokáže upravovať napr. Kyslík, Dusík, Bioplyn, Zemný plyn, vodnú paru a pod.

Technológia Treasure © Možnosti využitia

Úprava vlastností plynných látok  

Zariadenie Treasure © dokáže molekulárnou úpravou zlepšiť vlastnosti plynných látok. Našou technológiou je možné upravovať každý plyn bez výnimky a získať jeho vylepšené vlastnosti napr. vyššiu výhrevnosť alebo výbušnosť. Medzi často využívané plyny patria vodík, kyslík, dusík bio plyn, zemný plyn a taktiež aj para. Okrem plynného skupenstva vody, teda pary, je úprava iných plynov v štádiu experimentov (zatiaľ úspešných). Prototypy zariadení testujeme v priemyselnom využití. Momentálne máme za sebou úspešnú inštaláciu Treasure © na úpravu bioplynu v jednej z bioplynových staníc na Slovensku, ktorá využíva odpady z čističiek odpadových vôd. Analýza vykazuje výrazne vyššiu výhrevnosť.