Treasure in technology

 

Treasure © – Patent pending

novy treasure

Čo upravuje Treasure ©?

Voda

Úprava pitnej, úžitkovej  aj geotermálnej vody.

Olej

Úprava jedlého potravinárskeho oleja

Ropné deriváty

Úprava ropných derivátov akými sú napr. palivá.

Plynné látky

Úprava plynov ako para, kyslík, dusík, bioplyn, zemný plyn a iné.

Iné kvapaliny

Úprava kvapaliny napr. v klimatizačných jednotkách.

Vodík

Úprava a výroba tzv. „čistého vodíku“.

Úprava bez chémie

Inovatívne zariadenie Treasure © je svojím technologickým procesom úpravy v priamom protiklade s využívaním chemikálií a nežiaducich chemických procesov. Technologický proces spočíva v úprave (vody a i.) prebiehajúcej na nadmolekulárnej úrovni, pri ktorom sa využívajú fyzikálne vlastnosti (vody a i.). Následkom toho dochádza k úprave štruktúr molekúl tak, aby kvapalina dokázala plniť rovnakú úlohu ako chemicky upravená. Výhodami sú…

Ako pomáha zariadenie Treasure© ?

Zabraňuje tvorbe inkrustov a korózií.

Zabraňuje tvorbe vodného kameňa.

Ochraňuje potrubný systém pred zanesením a predlžuje životnosť zariadení.

Zlepšuje vlastnosti upravovanej látky (voda, plyn…) z hľadiska použitia.

Vytvára energetickú a tým aj finančnú úsporu v priemysle, domácnosti a i.

Ochraňuje / neznečisťuje životné prostredie.

Kde využijete zariadenie Treasure©?

Treasure © možno využiť takmer v každom odvetví priemyslu, rodinných aj bytových domoch, v komerčných business, či obchodných centrách, ale aj sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.

Priemysel a poľnohospodárstvo
Domácnosti - rodinné a bytové domy
Športové a oddychové strediská
Sociálne a zdravotnícke zariadenia
Obchodné a kancelárske priestory
Environmentálna problematika

 

Aké sú súčasné problémy? A prečo je Treasure © jedným z riešení globálnych problémov.

Čítaj viac