Úprava vody pre chladiace veže

 

Zariadenie Treasure © dokáže fyzikálnym spôsobom upravovať vlastnosti vody, ktorá koluje v systéme, čím pomáha zvyšovať efektivitu chladiaceho procesu.

Treasure ©

Úprava vody pre chladiace veže

Najbežnejší spôsob ochladzovania energetických zariadení (najmä turbín v elektrárňach) predstavuje ochladzovanie vodou. Táto voda koluje v systémoch, kde ochladzuje zariadenia, čo znamená, že odovzdáva chlad a prijíma teplo. Následne putuje do chladiacej veže, kde sa znovu ochladzuje. Pýtate sa ako v tomto prípade dokáže pomáhať zariadenie Treasure ©? Treasure © dokáže upravovať štruktúry (vlastnosti) chladiacej kvapaliny (v tomto prípade vody) na nadmolekulovej úrovni, čoho výsledkom je rýchlejšie ochladzovanie v chladiacich vežiach v porovnaní s bežnou vodou. Zariadenie Treasure © (resp. viacero zariadení) inštalujeme na prívodné potrubie a/alebo priamo pred rozprašovaním na chladiacich vežiach. Pre zvýšenie účinnosti inštalujeme zariadenia aj priamo do nádrže/bazénu pod vežou pred čerpadlá. Riešenie prináša výhody v podobe zvýšenia rozdielu teplôt chladiacej vody a eliminovanie tvorby rias, mikroorganizmov, baktérii a vírusov, čím sa zvyšuje účinnosť chladenia a znižujú sa náklady na údržbu.

1. Inštalácia zariadení na potrubný systém.
2. Nadmolekulová úprava vody.
3. Rýchlejšie ochladzovanie.
4. Garancia energetickej úspory min. 15 %.

Chladenie vodným
rozprašovačom

Ak berieme do úvahy, že pri správnom nastavení je vo väčšine prípadov potrebné prevádzkovať všetky ventilátory na ochladzovanie, tak ďalším technickým riešením, ktoré vytvára úsporu, je úprava viskozity vody. Pri procese ochladzovania dýzami pomáha tekutejšia voda vytvárať menšie kvapôčky, teda prach, ktorý sa rýchlejšie ochladzuje.

?
Bežná voda
Upravená voda

Chladenie a kúrenie využívaním teploty zo zeme

V niektorých prípadoch sa na ohrev alebo chladenie kvapaliny využíva teplota pod zemským povrchom. Dôvodom je pomerne stála teplota v hĺbke cca 2-3 metrov v porovnaní s teplotou nad zemským povrchom. Technológia Treasure © upravuje vodu tak, aby dokázala lepšie prijímať chlad či teplo. V praxi to znamená, že sa upravená voda schladí alebo ohreje až o 5°C nahor alebo nadol v porovnaní s bežnou vodou. Zároveň voda udržiava získanú teplotu bez zmeny, až kým nevstúpi do výhrevných alebo chladiacich médií. V rámci chladenia prináša technológia výhody v mraziarenstve a chladiarenstve, napr. pri skladovaní potravín v prostredí výrobných priestorov a hál, kde dokáže vytvoriť úsporu min.15 % na spotrebe energií pri chladení