O nás

Spoločnosť WIS CONTROL SK s. r. o. sa zaoberá nadmolekulárnou úpravou vody, rastlinných olejov, rôznych plynov, ropných derivátov a výrobou a úpravou vodíka. V prípade vody je úprava mierená na všetky jej skupenstvá, tj. pevné, kvapalné a plynné.

 

čítaj viacvyžitie technológie
=
Úprava vody

Naším cieľom je dosiahnuť ekonomické a energetické úspory v rozmedzí 15 až 20 %, a súčasne zabezpečiť neznečistenú, zdravotne nezávadnú vodu, ktorá je upravená pomocou fyzikálnych vlastností vody bez použitia chemikálií. Voda upravená pomocou zariadenia Treasure © má zmenené vlastnosti urýchľujúce jej schladenie, resp. ohrev. Upravená voda je vhodná na priamu konzumáciu a zavlažovanie rastlín.

=
Úprava rastlinných olejov

Úpravou rastlinných olejov v potravinárskom priemysle meníme viskozitu oleja (tekutosť), upravujeme pH, znižujeme prítomnosť fosforu, odlučujeme vodu z oleja, a súčasne obnovujeme už znečistený olej pre jeho ďalšie využitie.

=
Úprava ropných derivátov

Medzi najväčšiu výzvu patrí úprava ropných derivátov a zníženie CO2 , ako aj ostatných nežiaducich látok, ktoré vznikajú pri používaní spaľovacích motorov. Úprava prebieha aplikáciou zariadenia do motorovej časti automobilu alebo úpravou pohonných látok priamo vo výrobných procesoch paliva. Treasure © dosahuje výrazné znižovanie emisií CO2 a iných negatívnych environmentálnych vplyvov.

=
Výroba vodíka

Pomocou zariadenia Treasure © zabezpečujeme v rámci výroby vodíka úpravu vody, čo v praxi znamená efektívnejšie štiepenie elektrolýzou na vodík a kyslík. Tento proces vytvára nižšie energetické náklady.

Ideou
je obmedziť
používanie chemikálií

Naša spoločnosť ponúka inovatívne zariadenie Treasure ©, ktoré je svojím technologickým procesom úpravy v priamom protiklade s využívaním chemikálií a nežiaducich chemických procesov. Počas 30 rokov náročnej práce vedcov a celého tímu sa podarilo vytvoriť unikátny technologický proces, ktorý spočíva v úprave (vody a i.) prebiehajúcej na nadmolekulárnej úrovni, pri ktorom sa využívajú fyzikálne vlastnosti (vody a i.). Následkom toho dochádza k úprave štruktúr molekúl tak, aby kvapalina dokázala plniť rovnakú úlohu ako chemicky upravená. Výhodami využívania technológie sú: eliminácia negatívnych environmentálnych dopadov, zvyšovanie kvality vody, úspora nákladov spojená s nákupom a aplikáciou chemikálií, prípadne iné finančné úspory v dôsledku zníženej spotreby energií (jednotlivé príklady sú uvedené v každej kapitole). Technológia Treasure © svojou multifunkčnosťou pomáha rôznym odvetviam a prináša nové možnosti pri riešení závažných globálnych problémov

Výsledkom náročnej práce sú spokojní užívatelia

Počas obdobia výskumu a vývoja bol vytvorený kolektív ľudí, ktorí prekonali konzervatívne argumenty vznikajúce v akademickej obci. Dokázali úspešne vyvrátiť konzervatívnu a negatívnu argumentáciu v každom bode, a úspešne aplikovať zariadenie s očakávanými výsledkami, ktoré dnes potvrdzujú spokojní užívatelia. Samotné zariadenie Treasure © a technologické riešenie získalo spokojných užívateľov vo viacerých odvetviach a krajinách. Užívatelia najprv chemické látky obmedzili, až ich následne prestali používať. Táto skutočnosť vyvolala okamžitú pozitívnu reakciu aj zo strany ostatných ekonomických subjektov, ktoré primárne využívajú chemické prípravky. Avšak zo dňa na deň sa stali subjekty obchodujúce s chemickými látkami nepriateľské, pretože sme zasiahli priamo do ich obchodných teritórií. Napriek tomu sme odolali negatívnym postojom a neopustili našu ideu, filozofiu a životný štýl. Nepodceňujeme dôležitosť vody, ktorá ovplyvňuje základné ľudské potreby. Čím viac budeme k vode ohľaduplní, tým skôr obnovíme planétu a dosiahneme zdravie a spokojnosť jej obyvateľov.

“Myslíme zelene, myslíme ekonomicky, každá úspora znamená viac času pre našu planétu a naše Slovensko.“

WISCONTROL SK