Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava rastlinných olejov

 

Hlavnou úlohou zariadenia Treasure © je úprava pH jedlého oleja, zlepšenie odlučovania vody od oleja, znižovanie prítomnosti zložiek N,P,K, obnova oleja a úprava rastlinných olejov, ktoré sa využívajú ako súčasť biopalív.

VyužitieÚprava

Olejnaté semená
a bielkovinové plodiny  

Hlavným olejnatým semenom v EÚ je repka olejná (59 %), po ktorej nasledujú slnečnicové semená a sójové bôby. V prípade olejnatých semien neexistujú žiadne osobitné podporné opatrenia, pričom dve tretiny z množstva, ktoré sa každý rok spotrebuje v Európe, sa vyrába v EÚ. Dovoz EÚ pritom ešte stále predstavuje približne polovicu olejnatých semien používaných ročne v krmive pre zvieratá, pričom dovozné clá sú stanovené na nulovej sadzbe. Olejnaté semená sa používajú na potravinové, krmivové, palivové a priemyselné účely. Lisovaním olejnatých semien sa získavajú rastlinné oleje a šrot. Rastlinný olej sa vo všeobecnosti používa v potravinárskom priemysle alebo na výrobu bionafty, zatiaľ čo šrot z olejnatých semien je dôležitou zložkou krmiva pre zvieratá.

Hlavné problémy pri spracovaní rastlinného oleja

Vypestovanie plodín si vyžaduje kvalitnú vodu a pôdu.

Spracovanie olejových plodín, výroba a rafinácia rastlinných olejov si vyžaduje náročný filtračný proces, ktorý je energeticky a ekonomicky náročný

Využitie technológie v priemysle

Jedlé oleje

Zariadenie Treasure © znižuje a odstraňuje prítomnosť dusíka, draslíka a fosforu. Účel môžeme porovnať s procesom degummingu. Zároveň upravuje viskozitu oleja, pH, odlučuje vodu v oleji a súčasne dokáže obnoviť znečistený olej na ďalšie použitie.

Biopalivá

Rastlinné oleje sú zároveň súčasťou biozložky tzv. biopalív a získavajú sa z repky olejnatej. Rentabilita plodín sa zvyšuje hnojením a zložkami NPK, čím sa tieto zložky dostavajú do výsledného produktu, oleja. V prípade biopaliva ako súčasť nafty, tieto zložky výrazne ovplyvňujú výkupnú cenu.

Úprava vlastností jedlého oleja

?

H2O

odlučovanie vody od oleja

pH

úprava miery kyslosti alebo zásaditosti oleja

NPK

zníženie/ odstránenie
prítomnosti dusíka, draslíka
a fosforu v oleji