Možnosti využitia technológie 

Kde a ako dokáže technológia Treasure © pomáhať?

Vyberte si miesto, a prečítajte si viac o možnostiach jeho využitia.

Využitie v domácnosti

Kúrenie

Vykurovanie domácnosti kotlom alebo bojlerom

Zlepšenou výhrevnou vlastnosťou vody dochádza k rýchlejšiemu ohrevu vody, a tým k zníženej spotrebe elektrickej energie na ohrev min. o 15 %.

Chladnie

Klimatizácie a tepelné čerpadlá

Nadmolekulovou úpravou chladiacej zmesi dochádza k rýchlejšiemu schladzovaniu a k zníženej spotrebe elektrickej energie minimálne o 15 %.

Pitná voda

Zachovanie biologickej hodnoty vody

Zariadenie Treasure © dokáže nadmolekulárnou úpravou zvyšovať biologickú hodnotu vody. Konzumácia vody prispieva k dosahovaniu zdravého ľudského aj inéh živého organizmu.

Pranie, žehlenie a umývanie riadu

Starostlivosť o textil a zariadenia

Voda zachováva stálu farebnosť a kvalitu textílie, zároveň nezanáša práčky, žehličky ani umývačky riadu vodným kameňom. Voda disponuje zlepšenou výparnosťou, a tým zefektívňuje kvalitu žehlenia.

Hygienické potreby

Sprchovanie, umývanie, kúpanie a splachovanie

Voda zabraňuje oxidácií železa v potrubnom systéme, a tým nezanecháva nežiaduce zafarbenie hygienických zariadení, ako sú umývadlá, vane, sprchy, záchody a pod.

Umývanie

Umývanie osobných motorových vozidiel

Voda je zbavená chlornanov, a tak nezanecháva biele škvrny na povrchu vozidla (správa sa podobne ako osmotická).

Domáci chov

Hydina, ošípané zajace a i.

Pri špeciálnych úpravách vody pomáha pri konzumácií udržiavať fyzickú a psychickú kondíciu zvierat, podporuje obranyschopnosť organizmu, detoxikuje a pomáha pri ľahšom spracovávaní potravy. Následkom toho dochádza k prirodzenému zvyšovaniu živočíšnej produkcie a celkovému zdraviu zvierat.

Umývanie

Umývanie osobných motorových vozidiel

Voda je zbavená chlornanov, a tak nezanecháva biele škvrny na povrchu vozidla (správa sa podobne ako osmotická).

Bazény

Čistenie bazénov a zdravé kúpanie bez chémie. 

Úprava vody likviduje prítomnosť siníc, iných baktérií a vírusov, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus. Zakalenú vodu čistí spolu s filtrami pevných častíc, čím zabezpečuje priezračne čistú vodu. Zároveň pomáha pri vykurovaní bazénov zlepšenou výhrevnosťou vody pomocou výhrevných médií a šetrí tak spotrebu energie min. o 15 %.

Využitie v priemysle a poľnohospodárstve

Elektrárne

Nadmolekulová úprava vody má
využitie aj pri výrobe elektrickej
energie v turbínach.

Teplárne

Rýchlejší ohrev vody a znižovanie emisií v dôsledku úbytku zdrojov slúžiacich na ohrev vody.

Chladiace systémy

Fyzikálna úprava chladiacej zmesi v klimatizáciách. Úprava vody v chladiacich okruhoch v strojárenstve, hutníctve a energetike.

Práčovne/čistiarne

Voda zachováva kvalitu a farbu textilu, znižuje spotrebu pracích práškov, zefektívňuje žehlenie a znižuje spotrebu elektrickej energie na ohrev min. o 15 %.

Čistiarne odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd z kanalizácií
a žúmp bez chemikálií a opätovné
plnohodnotné použitie ako úžitkovej
vody.

Ochrana vodných plôch

Ochrana vodných plôch a biotopov, ochrana v banských a iných dielach.

Poľnohospodárstvo

Úpravava vody pre zavlažovanie rastlín, kvetov, stromov a i., úprava vody slúžiaca na konzumáciu pre zvieratá. Vhodné pre BIOFARMY.

Farmaceutický a chemický priemysel

Špeciálna úprava vody vhodná na výrobu roztokov vo výrobných procesoch.

Minerálne vody

Úprava minerálnych a vysoko mineralizovaných vôd.

Využitie v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach

Vykurovanie objektov

Úprava vody slúžiacej na vykurovanie objektov

Zlepšenou výhrevnou vlastnosťou vody dochádza k rýchlejšiemu ohrevu vody, a tým k zníženej spotrebe elektrickej energie na ohrev min. o 15 %

Dezinfekcia

Úprava vody

Dezinfekcia zdravotníckych potrieb a zariadení.

Klimatizácie

Úprava vody a iných kvapalín kolujúcich v chladiacich systémoch

Nadmolekulovou úpravou chladiacej zmesi dochádza k rýchlejšiemu schladzovaniu a k zníženej spotrebe elektrickej energie minimálne o 15 %.

Využitie v obchodných a kancelárskych priestoroch

Vykurovanie objektov

Úprava vody slúžiacej na vykurovanie objektov

Zlepšenou výhrevnou vlastnosťou vody dochádza k rýchlejšiemu ohrevu vody, a tým k zníženej spotrebe elektrickej energie na ohrev min. o 15 %.

Klimatizácie

Úprava vody a iných kvapalín kolujúcich v chladiacich systémoch

Nadmolekulovou úpravou chladiacej zmesi dochádza k rýchlejšiemu schladzovaniu a k zníženej spotrebe elektrickej energie minimálne o 15 %.

Pitná voda

Zachovanie biologickej hodnoty vody 

Zariadenie Treasure © dokáže nadmolekulárnou úpravou zvyšovať biologickú hodnotu vody. Konzumácia vody prispieva k dosahovaniu zdravého ľudského aj iného živého organizmu.

Využitie v športových a oddychových strediskách

Lyžiarské strediská

Úprava vody pre výrobu technického snehu

Výsledkom úpravy vody z ktorej sa vyrába sneh je kvalitný suchý sneh na zjazdovkách, zachovaná konzistencia snehu až o 50 % dlhšie, garantované znížené energetické náklady na výrobu snehu min. o 15% a spokojný návštevníci.

Zimné štadióny

Úprava vody, z ktorej sa tvorí ľad

Modifikácia vody zabezpečuje rýchlejšie chladenie a pomalšie topenie ľadu, to znamená kvalitný ľad, menej chladiacich cyklov, energetickú úsporu a šetrenie zariadení.

Kúpele

Úprava geotermálnej vody pre kúpaliska a liečebné zariadenia

Úpravou vody sa chránia potrubné systémy pred vznikom korózií. Šetrí sa čas aj peniaze v dôsledku samočistenia potrubného systému. S technológiu neotrebujete údržbu, ktorá komplikuje chod prevádzky.

Wellness a kúpaliská

Čistenie bazénov a zdravé kúpanie bez chémie. 

Úprava vody likviduje prítomnosť siníc, iných baktérií a vírusov, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus. Zakalenú vodu čistí spolu s filtrami pevných častíc, čím zabezpečuje priezračne čistú vodu. Zároveň pomáha pri vykurovaní bazénov zlepšenou výhrevnosťou vody pomocou výhrevných médií a šetrí tak spotrebu energie min. o 15 %.

Možností využitia technológie je nepochybne viac. Jednotlivé príklady uvádzame pre základnú predstavu – kde a ako je možné technológiu využívať. Technológiu je možné v objektoch kombinovať pre rôzne účely keďže každé zariadenie sa vyrába na mieru podľa požiadaviek klienta. Zariadenie je užitočné takmer v každom odvetví kde sa využíva voda, olej, ropný derivát, plynná látka, či vodík ako zdroj energie, potravy, alebo má iný úžitkových charakter.