Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava
technického snehu

 

Hlavnou úlohou zariadenia Treasure © je úprava viskozity vody a zmena skupenského tepla. Výsledkom je rýchlejšie chladenie a udržateľnosť konzistencie snehu až o 50 % dlhšie..

VýhodyInštalácia

Riešenie Treasure ©  

Hlavnou úlohou zariadenia Treasure © pri vytváraní snehu je úprava viskozity vody a zmena skupenského tepla. Výsledkom je rýchlejšie chladenie a udržateľnosť konzistencie snehu až o 50 % dlhšie. So zariadením dokážete dosiahnuť výrobu snehu už pri teplote +1,5o C. V porovnaní s neupravenou vodou sa pri výrobe snehu snežnými delami nevytvára vodná fontánka. Vytvorený sneh ostáva zachovaný aj pri teplotách +8o C, čo znamená obrovskú výhodu vďaka možnosti kvalitného zasnežovania svahov aj pri vyšších teplotách mimo hlavnej sezóny. Podotýkame, že na tvorbu snehu stačí k štandardnému pomeru menšie množstvo vody. Na vytvorenie snehu nie je potrebná žiadna chemická či biologická látka, a sneh možno zachovať až do najbližšej sezóny v zásobníkoch pod termickými vrstvami (napr. fólie alebo drevotrieska). Úprava vody pre výrobu technického snehu našou technológiou Treasure © je patentovo chránená. Zariadenie funguje na princípe úpravy vody pomocou silikátov a elektród z drahých kovov. Prechodom cez zariadenie dostane voda endotermický impulz, ktorý zmení nadmolekulové štruktúry (zmena energetických pnutí v molekulách a medzi molekulami). Tým sa dosiahne zlepšenie vlastnosti vody a prijímanie chladu sa zvýši až o 80 %.

?

Riešenie 

Treasure ©  

Hlavnou úlohou zariadenia Treasure © pri vytváraní snehu je úprava viskozity vody a zmena skupenského tepla. Výsledkom je rýchlejšie chladenie a udržateľnosť konzistencie snehu až o 50 % dlhšie. So zariadením dokážete dosiahnuť výrobu snehu už pri teplote +1,5o C. V porovnaní s neupravenou vodou sa pri výrobe snehu snežnými delami nevytvára vodná fontánka. Vytvorený sneh ostáva zachovaný aj pri teplotách +8o C, čo znamená obrovskú výhodu vďaka možnosti kvalitného zasnežovania svahov aj pri vyšších teplotách mimo hlavnej sezóny. Podotýkame, že na tvorbu snehu stačí k štandardnému pomeru menšie množstvo vody. Na vytvorenie snehu nie je potrebná žiadna chemická či biologická látka, a sneh možno zachovať až do najbližšej sezóny v zásobníkoch pod termickými vrstvami (napr. fólie alebo drevotrieska). Úprava vody pre výrobu technického snehu našou technológiou Treasure © je patentovo chránená. Zariadenie funguje na princípe úpravy vody pomocou silikátov a elektród z drahých kovov. Prechodom cez zariadenie dostane voda endotermický impulz, ktorý zmení nadmolekulové štruktúry (zmena energetických pnutí v molekulách a medzi molekulami). Tým sa dosiahne zlepšenie vlastnosti vody a prijímanie chladu sa zvýši až o 80 %.

?

Výhody snehu z upravenej vody
 

Úprava bez nahrievania

Sneh zachováva konzistenciu až o 50 % dlhšie a udržiava sa až do +8o C. Zároveň voda nevyteká ani pri vyššom navrstvení.

Bez chémie

Prírodná výroba bez pridaných chemických
látok, ktoré pre prevádzkovateľov predstavujú ďalšie finančné náklady

Zvláda vyššie teploty

Pri vyšších teplotách až do +8o C sa na zjazdovkách nevytvára tzv. „snehová krupica“.

Prašný sneh

Sneh je suchý a vytvára sa tzv. „prašan”.
Kvalitou sa približuje
prírodnému snehu.

Hladká zjazdovka

Pri úprave pásovými vozidlami sa netvorí zamrznutý takzvaný „menčester“.

Inštalácia Treasure ©

Zariadenie odporúčame namontovať pred vysokotlakové rozvody. V lyžiarskych strediskách odporúčame montáž pred chladiace zariadenie, kde dochádza k predchladzovaniu vody, nakoľko spotreba elektrickej energie sa šetrí aj pri chladení. Technológia Treasure © sa montuje na existujúce vodné rozvody formou obtokov (bypassov) s možnosťou jej odpojenia, buď manuálne alebo automaticky prostredníctvom vlastného automatického systému. Technický princíp umožňuje nastaviť žiadané alebo hraničné hodnoty prietoku vody, ako aj ďalšie dôležité údaje, podľa zadania prevádzkovateľa alebo dohody s výrobcom pôvodnej technológie a požiadaviek spotrebiteľa.

Menej dosnežovania 

Modifikovaná voda má vlastnosti, ktoré urýchľujú proces ochladzovania a tuhnutia. Rýchlejšie ochladzovanie vody má priaznivý vplyv na chladiace systémy určené na výrobu ľadu a mrazenie. Dochádza k skracovaniu času jednotlivých chladiacich cyklov, a tým zníženiu spotreby motohodín a kWh elektromotorov, ako aj opotrebenia kompresorov, čerpadiel a ventilátorov chladiacich veží.