Úprava úžitkovej vody

 

Zariadenie Treasure © dokáže upravovať určité vlastnosti vody tak, aby sa voda dokázala rýchlejšie ohrievať, či naopak ochladzovať. Voda má priaznivý vplyv na potrubný systém a šetrí životnosť zariadení. Technológia prináša ekonomické benefity v priemysle aj domácnostiach.

OhrevChladenie

Problémy úžitkovej vody v priemysle aj domácnostiach

Úžitková voda sa často využíva v priemysle, poľnohospodárstve, ale aj domácnostiach. V poľnohospodárstve a priemysle sa využíva najmä na zavlažovanie a prevádzku (napr. vo vykurovacích systémoch na vykurovanie priestorov alebo v chladiacich systémoch slúžiacich na chladenie potravín). V domácnosti je využívaná na zavlažovanie, splachovanie, pranie, umývanie, vykurovanie, chladenie alebo kúpanie v bazénoch. Zdrojom úžitkovej vody môžu byť jazerá, rieky, zberne dažďovej vody alebo podzemné pramene, ktoré nie sú vhodné na priamu konzumáciu. Napriek nižším nárokom na výsledné parametre vody pre konkrétne úžitkové účely v porovnaní s pitnou vodou, je mnohokrát nevyhnutné vodu upravovať určitými chemikáliami a filtračnými zariadeniami. Chemickým zásahom sa určité vlastnosti vody dokážu upraviť, avšak jej využívaním dochádza k rozličným sekundárnym problémom. Tieto problémy sa prejavujú napr. vo vykurovacích systémoch, a to zanesením potrubia vodným kameňom a inými inkrustami. Dôsledkom toho postupne narastá spotreba elektrickej energie na vykurovanie. V poľnohospodárstve dochádza pri zalievaní pestovateľských plodín k presakovaniu chemikálií do pôdy, čo spôsobuje znehodnocovanie kvality pôdy. Voda sa často využíva vo všetkých výrobných sférach a sociálnych zariadeniach. Inovatívna technológia Treasure © inštalovaná na potrubný systém, dokáže bez chemických zásahov upravovať vodu tak, aby vyhovovala špeciálnym požiadavkám a udržiavala potrebný obsah minerálov.

?

Ohrev
úžitkovej
vody

1. Ochrana zariadení

Prítomnosť železa a jeho zlúčenín nemá na naše zdravie výrazný negatívny vplyv, v tomto prípade ide prevažne o hygienické a technologické poruchy, ktoré môže železitá voda spôsobiť. Zlepšenie kvality vody molekulárnou úpravou a jej používanie v strojných a technických zariadeniach priamo súvisí s ochranou zariadení pred zanesením ich vnútorných častí, a to odstránením chlornanov a iných oxidačných látok vody.

2. Zábrana tvorby železitej vody

Prítomnosť železa a jeho zlúčenín nemá na naše zdravie výrazný negatívny vplyv, v tomto prípade ide prevažne o hygienické a technologické poruchy, ktoré môže železitá voda spôsobiť. Zlepšenie kvality vody molekulárnou úpravou a jej používanie v strojných a technických zariadeniach priamo súvisí s ochranou zariadení pred zanesením ich vnútorných častí, a to odstránením chlornanov a iných oxidačných látok vody.

3. Zníženie spotreby energie

Čím je objem plochy na vykurovanie väčší, tým je väčšia aj spotreba el. energie. Hlavný problém predstavuje veľké množstvo výdavkov na proces ohrevu vody podnikateľských subjektov. Z tohto dôvodu ponúkame úsporné a zároveň ekologické riešenie, ktoré garantuje spotrebiteľom min. úsporu 15 – 20 % z celkových výdavkov na spotrebu el. energie. Treasure © dokáže znížiť vysoké energetické náklady na ohrev vody pre ústredné kúrenie pomocou zmeny fyzikálnych vlastností obehovej vody, ktoré zaručia rýchlejší ohrev vody vo vykurovacích zariadeniach (bojleroch alebo kotloch na tuhé aj plynné palivo).

Ohrev
úžitkovej
vody

1. Ochrana zariadení

Prítomnosť železa a jeho zlúčenín nemá na naše zdravie výrazný negatívny vplyv, v tomto prípade ide prevažne o hygienické a technologické poruchy, ktoré môže železitá voda spôsobiť. Zlepšenie kvality vody molekulárnou úpravou a jej používanie v strojných a technických zariadeniach priamo súvisí s ochranou zariadení pred zanesením ich vnútorných častí, a to odstránením chlornanov a iných oxidačných látok vody.

2. Zábrana tvorby železitej vody

Prítomnosť železa a jeho zlúčenín nemá na naše zdravie výrazný negatívny vplyv, v tomto prípade ide prevažne o hygienické a technologické poruchy, ktoré môže železitá voda spôsobiť. Zlepšenie kvality vody molekulárnou úpravou a jej používanie v strojných a technických zariadeniach priamo súvisí s ochranou zariadení pred zanesením ich vnútorných častí, a to odstránením chlornanov a iných oxidačných látok vody.

3. Zníženie spotreby energie

Čím je objem plochy na vykurovanie väčší, tým je väčšia aj spotreba el. energie. Hlavný problém predstavuje veľké množstvo výdavkov na proces ohrevu vody podnikateľských subjektov. Z tohto dôvodu ponúkame úsporné a zároveň ekologické riešenie, ktoré garantuje spotrebiteľom min. úsporu 15 – 20 % z celkových výdavkov na spotrebu el. energie. Treasure © dokáže znížiť vysoké energetické náklady na ohrev vody pre ústredné kúrenie pomocou zmeny fyzikálnych vlastností obehovej vody, ktoré zaručia rýchlejší ohrev vody vo vykurovacích zariadeniach (bojleroch alebo kotloch na tuhé aj plynné palivo).

Chladenie úžitkovej vody

V priemysle sa proces ochladzovania vykonáva pri vysokom prietoku, a tým dochádza k vysokej spotrebe energií. Priemyselné sektory využívajúce vodu sú rôznorodé, avšak všetky majú rovnaké problémy spojené s obrovskými výdavkami. Naše zariadenie je možné využiť v každom chladiacom a mraziacom systéme, ktorý v chladiacom médiu obsahuje aspoň časť vody alebo liehu. Garantujeme, že vďaka zariadeniu dokáže užívateľ ušetriť 15 – 20 % na spotrebe elektrickej energie, a zároveň skrátiť čas chladiaceho procesu.

Ako pomáha Treasure © pri chladení v elektrárňach?

Najväčšie problémy vznikajú najmä v elektrárňach, konkrétne pri chladení turbíny, pretože voda nedokáže účinne schladiť turbínu, a zároveň vo vode ostáva prítomnosť rias, baktérií aj vírusov. V letných mesiacoch sa každý výrobca snaží znížiť výkon chladenia až o 20 %. Následkom toho je pokles výroby elektrickej energie na 70 – 80 % z bežnej produkcie. Treasure © pre vysoké prietoky (až 100 m 3/hod.) po zabudovaní do obehového systému pôsobí na kolujúcu vodu a mení sily medzi molekulami. Tým pomáha k rýchlejšiemu chladeniu vody pri nižšej spotrebe energií.

Vplyv úpravy vody vo výrobe elektrickej energie

1. Vodná nádrž

Treasure © obohacuje vodu o olygodynamické prvky bojujúce proti baktériám a riasam. Tieto prvky menia fyzikálne vlastnosti vody pre chladiaci okruh a chladiaci systém podľa potreby. Princíp funguje na základe prvkov iónov, ktoré sú tak minimálne, že nie sú detekčné bežnými analytickými metódami.

2. Chladiaca veža

Voda sa vďaka nadmolekulovej úprave rýchlejšie ochladzuje v chladiacich vežiach a rýchlejšie prijíma teplo pri ochladzovaní turbín.

3. Ohrev vody

Voda sa vďaka nadmolekulovej úprave rýchlejšie ohrieva, zabraňuje vzniku oxidácie v potrubí a tým nepoškodzuje potrubný systém ani zariadenia.

4. Kvalitná para a zábrana vzniku kavitácie

Vyrobená para z upravenej vody nepoškodzuje tuhý materiál. Para má vylepšené vlastnosti.

5. Konštantná výroba energie

Bez potreby obmedzenia výroby energie v letných dňoch.

?

Výhody úpravy vody

Znižené náklady

Pri ohreve, či ochladzovaní upravenej vody garantujeme znížené energetické náklady minimálne 15-20%.

Zvýšená produkcia

Upravená voda zabranuje tvorbe vírusov a baktérií, ktoré môžu komplikovať procesy. Týmpádom neobmedzuje výrobcov energie zastavovať prevádzku ani v letných dňoch.

Urýchlené procesy

Dôsledkom rýchlejšieho ochladzovania, či nahrievania vody sa skracuje celkový proces v obehu. – príkladom sú chladiace veže.

Priaznivý vplyv na zariadenia aj potrubné systémy

Nadmolekulová úprava nevytvára sekundárne problémy v zariadeniach a potrubí ako voda upravovaná chemikáliami.

Ekologické riešenie

Upravená voda nemá žiaden negatívny vplyv na životné prostredie, práve naopak, je bez chémie a upravuje a čistí vodu so zachovaním biologickej hodnoty.