Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava pitnej vody

 

Zariadenie Treasure © dokáže fyzikálnym spôsobom tz. nadmolekulárnou úpravou zvyšovať biologickú hodnotu vody. Konzumácia vody prispieva k dosahovaniu zdravého ľudského organizmu. Zariadenie možno využiť v zdravotníctve, domácnostiach, potravinárstve, gastronómii, hotelierstve …

ZdravéEkologické riešenie

Nie je úprava ako úprava

Kvalitu pitnej vody je možné docieliť rôznymi spôsobmi, od chemických cez magnetické až po tzv. reverznú úpravu, kde sa z vody odstraňujú všetky minerály a prvky, avšak takto upravenú vodu nie je možné konzumovať alebo piť dlhodobo. Jej biologická hodnota je nízka. Pre riešenie znečistenej vody baktériami sa v praxi používa chlór a jeho modifikácie. Uvedená úprava nie je vhodná pre potrubný systém. Zo zdravotného hľadiska sa vo vode tvoria oxidy vytvárajúce vodný kameň v živých organizmoch a ovplyvňujú priechodnosť v cievach a žilách. Sú prípady, kedy voda zapácha. Potrebný je prístup na environmentálnej úrovni do zásobárni, teda vodných diel cez vodojemy až po rodinné domy.

 

Odstraňovanie problémov pitnej vody prostredníctvom zariadenia Treasure ©

Medzi najčastejšie problémy štandardne upravovanej pitnej vody patrí vysoký obsah chlornanov a znížená biologická hodnota vody dôležitá pre živý organizmus. Pri pravidelnej konzumácii pitnej vody zníženej kvality môže dôjsť k ovplyvneniu zdravia, ale i celkovej duševnej pohody. Zariadenie Treasure © dokáže znižovať obsah chlornanov, znižovať obsah kyslíka vo vode, upravovať zakalenú vodu na priezračnú a zvyšovať jej biologickú hodnotu. Pravidelná konzumácia zlepšuje fungovanie celkového ľudského organizmu, napr. upravuje priechodnosť ciev a žíl, zlepšuje prekrvenie, či zapríčiňuje lepšiu hydratáciu v porovnaní s bežnou pitnou vodou. Zariadenie pracuje výlučne na fyzikálnom princípe ionizácie a následnej polarizácie nadmolekulárnych štruktúr vody, čím vytvára novú nadmolekulárnu štruktúru, ktorá je blahodarná pre všetky živé organizmy.

Medzi najčastejšie problémy štandardne upravovanej pitnej vody patrí vysoký obsah chlornanov a znížená biologická hodnota vody dôležitá pre živý organizmus. Pri pravidelnej konzumácii pitnej vody zníženej kvality môže dôjsť k ovplyvneniu zdravia, ale i celkovej duševnej pohody. Zariadenie Treasure © dokáže znižovať obsah chlornanov, znižovať obsah kyslíka vo vode, upravovať zakalenú vodu na priezračnú a zvyšovať jej biologickú hodnotu. Pravidelná konzumácia zlepšuje fungovanie celkového ľudského organizmu, napr. upravuje priechodnosť ciev a žíl, zlepšuje prekrvenie, či zapríčiňuje lepšiu hydratáciu v porovnaní s bežnou pitnou vodou. Zariadenie pracuje výlučne na fyzikálnom princípe ionizácie a následnej polarizácie nadmolekulárnych štruktúr vody, čím vytvára novú nadmolekulárnu štruktúru, ktorá je blahodarná pre všetky živé organizmy.

Certifikát 

Na pitné účely musí byť na Slovensku využívaná voda, ktorá vyhovuje podmienkam vyplývajúcim z „Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu“. Naša spoločnosť WISCONTROL SK spolupracuje s úradom verejného zdravotníctva, ktorý kontroluje hodnoty pitnej vody a vydáva certifikát o zdravotne nezávadnej vode.

Zariadenie Treasure © disponuje certifikátom, ktorý Vám zaručuje, že upravovaná voda spĺňa podmienky určené zákonom o pitnej vode a je zdravotne nezávadná pre bežnú konzumáciu.

Účinky upravenej pitnej vody
na ľudský organizmus

Zlepšuje fyzickú aj duševnú kondíciu
Urýchľuje proces detoxikácie
Prekrvuje organizmus
Zlepšuje fungovanie orgánov
Zbavuje organizmus od ťažkých kovov
Upravuje priechodnosť ciev a žíl
Pomáha bojovať proti baktériám a vírusom
Rýchlejšie hydratuje organizmus
Má močopudné účinky
Odkysličuje organizmus
Odstraňuje obličkové kamene
Upravuje pH, cholesterol aj celkový krvný obraz
Je vhodná na diétne účely - odbúrava tuky
Zlepšuje naviazanie vitámínov a minerálov z potravy

Účinky upravenej pitnej vody
na ľudský organizmus

Zlepšuje fyzickú aj duševnú kondíciu
Urýchľuje proces detoxikácie
Prekrvuje organizmus
Zlepšuje fungovanie orgánov
Zbavuje organizmus od ťažkých kovov
Pomáha bojovať proti baktériám a vírusom
Upravuje priechodnosť ciev a žíl
Rýchlejšie hydratuje organizmus
Má močopudné účinky
Odkysličuje organizmus
Odstraňuje obličkové kamene
Upravuje pH, cholesterol aj celkový krvný obraz
Je vhodná na diétne účely - odbúrava tuky
Zlepšuje naviazanie vitámínov a minerálov z potravy

Kde využijete zariadenie Treasure © na úpravu pitnej vody?

1. Domácnosti

Pitná voda v rodinných a bytových domoch.

2. Potravinárstvo

Voda pre výrobné procesy potravín.

3. Gastronómia a hotelierstvo

Pitná voda pre stravovacie a ubytovacie služby.

4. Zdravotníctvo

Sanitárna voda na konzumáciu a čistenie zariadení a pomôcok.