Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava ľadu

 

Prínosmi úpravy vody, z ktorej sa vyrába ľad sú energetické a zároveň ekonomické úspory pre klientov, ktorí využívajú ľad v akomkoľvek odvetví. Príkladom sú zimné štadióny, mraziarne, sklady, gastronómia a pod.

ÚPRAVABenefity úpravy

Problémy ľadu  

Ľad predstavuje pevné skupenstvo vody. Mrznutie vody a topenie ľadu ovplyvňujú častice prítomné vo vode. Z obecného užívateľského pohľadu problémy súvisia s nukleaciou, tj. premenou tekutého skupenstva vody na pevné (ľad), a udržaním pevnej štruktúry v príslušnej kvalite pre rôzne druhy využitia, napríklad hokej, krasokorčuľovanie, verejné korčuľovanie, potravinárstvo a v gastronómii.

?
1. Zimné štadióny - ľadové plochy

 

Pri športovej aktivite, kde sa ľadová plocha upravuje rolbou, je presne vymedzený časový úsek, približne 12 minút, ktorý slúži na chladenie a úpravu plochy. Aj napriek maximálnemu výkonu chladiacich kompresorov, ktorý predstavuje 100 až 150 kW, sa z dôvodu krátkej prestávky pri hre nedosahuje požadovaná kvalita ľadu.

TREASURE ©

Výhody tvorby ľadu z upravenej vody prostredníctvom Treasure ©

Výborná kvalita ľadu

Nakoľko sa ľad udržuje pevný 1 až 2 krát dlhšie ako štandardný, je suchý a roztápa sa pomalšie.

Rýchlejšie mrznutie

Voda prechádza do pevného skupenstva už po 4 minútach (pri neupravenej vode je doba zamŕzania 12 a viac minút).

Úprava bez nahrievania

Úprava rýh bez nahrievania rolby.

Úspora až 60 %

Pri procese výroby a úpravy plochy dokáže ušetriť 20 – 60 % spotreby elektrickej energie.

Menej chladiacich
cyklov

Chladiace cykly sa odďaľujú a redukujú, čím sa šetrí čas aj opotrebenie technických zariadení.

Ľadová plocha vyrobená z modifikovanej vody je na svojom povrchu chladnejšia, a to aj pri zachovaní štandardnej teploty betónovej platne a štandardnej hrúbky ľadovej plochy. Nižšia povrchová teplota ľadovej plochy spolu s rýchlejším tuhnutím vody sú výhodou pri úprave plochy počas prestávok medzi hokejovými tretinami, pred samostatnými nájazdmi alebo počas prevádzky v teplejších mesiacoch, kedy udržiava správnu kvalitu ľadu. V prípadoch, kedy je nižšia povrchová teplota ľadovej plochy prevádzkovo zbytočná, je z ekonomického hľadiska možné zvýšenie teploty betónu pod ňou, pretože sa ľadová plocha vyrobená a ošetrovaná modifikovanou vodou pomalšie otepľuje. Upravená voda môže počas celého dňa predĺžiť dobu medzi chladiacimi cyklami.

2. Mraziarne a sklady

 

Úprava vody či akejkoľvek chladiacej zmesi cirkulujúcej v chladiacich systémoch šetrí spotrebu elektrickej energie min. o 15 – 20 %.

Treasure ©
3. Gastronómia

 

Zariadenie dokáže upravovať vodu vo výrobnikoch ľadu slúžiacich na prípravu studených nápojov.

Treasure ©

Výsledkom je kvalita a úspora
 

Urýchlený proces

Modifikovaná voda má vlastnosti, ktoré urýchľujú proces ochladzovania a tuhnutia. Rýchlejšie ochladzovanie vody má priaznivý vplyv na chladiace systémy určené na výrobu ľadu a mrazenie. Dochádza k skracovaniu času jednotlivých chladiacich cyklov, a tým zníženiu spotreby motohodín a kWh elektromotorov, ako aj opotrebenia kompresorov, čerpadiel a ventilátorov chladiacich veží.

Finančná úspora

Garantujeme minimálne ekonomické úspory 15 až 20 % z bežných nákladov spojených s výrobou ľadu alebo údržbou ľadovej plochy.

Kvalitný ľad

Pod pojmom kvalitný ľad rozumieme odolnosť ľadu voči zvýšeným teplotám, teda jeho pomalšie topenie a odparovanie. Ľad ostáva dlhšie pevný.