Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava vodnej pary

 

Hlavným cieľom nadmolekulovej úpravy pary je získať ekonomické, energetické a ekologické benefity pre klientov, ktorí využívajú paru, a to bez rozdielu od druhu odvetvia, či už je to energetický, texitilný potravinársky alebo iný priemysel.

ÚPRAVAEkologické riešenie

Problémy vodnej pary  

Medzi hlavné nežiaduce účinky vodnej pary patrí poškodzovanie potrubného systému a vnútorných častí technických zariadení pôsobením vznikajúcej kavitácie a tvorba inkrustov. K problémom dochádza najčastejšie pri výrobe energie v elektrárňach, a to vzhľadom na obvodovú rýchlosť lopatiek turbíny, kedy dochádza ku kavitácií. Príčinou vzniku je vysoký obsah kyslíka vo vode. Tvorbu zároveň ovplyvňuje hodnota povrchového napätia a viskozita vody, z ktorej sa para vyrába.

Kavitácia

Kavitácia zvyšuje drsnosť povrchu vytrhávaním materiálu. Tým vzniká tzv. kavitačné opotrebenie, ktoré znižuje efektivitu zariadení. Vzniká najmä v technických zariadeniach pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline, napr. na lopatkách turbín, vo vysokotlakových čerpadlách, v ohyboch rúr a podobne.

Úprava vodnej pary pomocou Treasure ©  

Zariadenie Treasure © dokáže nadmolekulovou úpravou vody (z ktorej sa vyrába para) urýchliť dobu odplynenia pary a vyrobiť tzv. suchú paru, ktorá obmedzuje vznik nežiaducej kavitácie. Môže za to zvýšenie viskozity a zníženie povrchového napätia vody. Medzi ďalšiu výhodu nadmolekulovej úpravy patrí rýchlejšie nahrievanie vody, z ktorej vzniká para. Vďaka tomu sa generuje energetická úspora na ohrev min. 15 %. Finančná úspora sa zároveň tvorí tým, že nedochádza k poškodzovaniu namáhaných častí zariadenia, čím sa znižujú náklady na opravy a predlžuje sa životnosť a efektivita zariadení. Na záver chceme podotknúť, že zariadenie Treasure © dokážeme navrhnúť tak, aby dokázalo upravovať fyzikálne vlastnosti vody na výrobu pary aj podľa špecifických požiadaviek klienta.

?

1.

zvýšenie viskozity (tekutosti) vody

2.

zníženie povrchového
napätia vody

3.

zrýchlenie odplynenia
pary (odlúčenie kyslíka)

Využitie v priemysle  

Farmaceutický
priemysel

Dezinfekcia nástrojov v parných sterilizačných zariadeniach slúžiacich na zdravotnícke účely.

Energetický
priemysel

Teplárne na parnom systéme vyrábajúce teplo/teplú úžitkovú vodu. Výroba pary pre pohon turbíny v elektrárňach.

Textilný
priemysel

Čistiarne, práčovne, výroba kobercov
a textilu, farbenie a žehlenie textilu,
ohrev vody v práčkach a iné.

Potravinársky
priemysel

Rôzne procesy vyžadujúce paru pre dodržanie kvality výrobkov (sparenie, čistenie, varenie, pasterizácia, destilácia, dusenie, pečenie, konzervovanie) alebo sterilizácia plôch.

Iný priemysel
využivajúci paru

Papierenský priemysel – sušenie celulózy, výroba fólii, výroba polystyrénu, tvarovanie obkladu elektronických prístrojov a tzv. bielej techniky.