Technológia, ktorá v sebe ukrýva "poklad".

Prezrite si aké základné typy zariadení Treasure © ponúkame, kde sa zariadenie inštaluje a aké má funkcie.

 

Zariadenia TREASURE ©Inštalácia a Funkcie Treasure ©

TREASURE © 

Typ 1 (U)

inštalovaný na potrubie od DN 32 do DN 50

materiál – PPR (polypropylén)

vhodný pre médium do 130°C a tlaku PN 16

konštrukcia

mechanická časť
· polypropylénová konštrukcia v tvare – U
· spojovacia príruba s komorou pevnou alebo priehľadnou z technického skla

elektronická časť
· zdroj impulzov – frekvencií s napájaním (230V/12V)

TREASURE ©

Typ 2 (U)

inštalovaný na potrubie od DN 32 do DN 50

materiál – NEREZ

vhodný pre médium nad 130°C

konštrukcia

mechanická časť
· nerezová konštrukcia v tvare – U
· spojovacia príruba s komorou pevnou alebo priehľadnou z technického skla

elektronická časť
· zdroj impulzov – frekvencií s napájaním (230V/12V)

TREASURE ©

Typ 1 (I)

inštalovaný na potrubie od priemeru DN 90

materiál – PPR (polypropylén)

vhodný pre médium do 130°C a tlaku PN 16

konštrukcia

mechanická časť
· polypropylénová konštrukcia v tvare – I
· spojovacia príruba s komorou pevnou alebo priehľadnou z technického skla

elektronická časť
· zdroj impulzov – frekvencií s napájaním (230V/12V)

TREASURE ©

Typ 2 (I)

inštalovaný na potrubie od priemeru DN 90

materiál – NEREZ

vhodný pre médium nad 130°C

konštrukcia

mechanická časť
· nerezová konštrukcia v tvare – I
· spojovacia príruba s komorou pevnou alebo priehľadnou z technického skla

elektronická časť
· zdroj impulzov – frekvencií s napájaním (230V/12V)

Funkcie zariadenia
Treasure ©

úprava merného špecifického tepla

úprava viskozity (tekutosti)

       čírenie kvapaliny

Zmena

polarizačnej
a ionizačnej
energie

zmena vodivosti

odstránenie

škodlivých

mikroorganizmov

znižovanie obsahu chlornanov

zábrana tvorby vodného kameňa

zmena
povrchového
napätia

úprava pH
(kyslosti)

Inštalácia zariadenia
Treasure ©

Zariadenia Treasure © inštalujeme na potrubný systém v mieste, kde sa kvapalina upraví, teda pred vstupom do zariadenia slúžiaceho na vyhrievanie, chladenie alebo iné použitie.

Kde využijete zariadenie Treasure©?

Treasure © možno využiť takmer v každom odvetví priemyslu, rodinných aj bytových domoch, v komerčných business, či obchodných centrách, ale aj sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.

Domácnosti - rodinné a bytové domy
Športové a oddychové strediská
Sociálne a zdravotnícke zariadenia
Obchodné a kancelárske priestory