Úprava kvapaliny v klimatizácií

 

Zariadenie Treasure © dokáže upravovať vlastnosti chladiacej kvapaliny v klimatizácií.

VýhodyTreasure ©

Administratívne budovy

Úsporné zariadenie Treasure © je vhodné pre administratívne budovy využívajúce multisplit klimatizačné jednotky, kde je spotreba veľkého množstva elektrickej energie vzhľadom na kapacitu vykurovacieho/chladiaceho priestoru. Zariadenie sa inštaluje na chladiaci okruh, kde nadmolekulovo upravuje vlastnosti kvapaliny. Vzhľadom na súčasnú legislatívu dokáže zariadenie pomôcť znižovať energetickú triedu budovy. V každom prípade sa zariadenie dimenzuje a vyrába na mieru na základe meraní a požiadaviek spotrebiteľa.

?

Výhody úpravy kvapaliny v klimatizácii.

Urýchlený proces chladenia aj kúrenia zariadení.

Nadmolekulová úprava merného špecifického tepla, viskozity a ďalších vlastnosti chladiacej kvapaliny cirkulujúcej v okruhu klimatizačnej sústavy zabezpečí rýchlejšie ochladzovanie alebo ohrev kvapaliny.

Energetická úspora

Rýchlejšie ochladzovanie alebo ohrev kvapaliny ušetrí 15 – 20 % z bežnej spotreby elektrickej energie, a tým prinesie finančné benefity pre podnikateľské subjekty.