Nadmolekulová úprava bez chémie

Úprava vody v poľnohospodárstve

 

Spoznajte obrovské množstvo výhod, ktoré prináša revolučná technológia Treasure © pre kompletné odvetvie poľnohospodárskej výroby.

možnosti využitiaÚprava

Rastlinná a živočíšna výroba  

Využívanie pôdy a vody znamená zodpovednosť voči životnému prostrediu a sebe samým. Technológiou sa snažíme pomôcť riešiť celoeurópsky problém so zabezpečovaním potrebného množstva potravín so zreteľom na ich kvalitu a bezpečnosť. Ak sa usilujeme o zdravé potraviny, ktoré nie sú poznačené chemickými látkami či obdobiami sucha, a zároveň o kvalitnú ornú pôdu, kde výsledkom je dostatočná a ekonomicky udržateľná výroba potravín, nastal čas využiť dostupné technológie a technické riešenia, ktoré pomáhajú dosiahnuť tieto ciele. Zdravá pôda znamená dostatočnú prítomnosť prirodzených živín bez chemickej kontaminácie so zachovanou biodiverzitou. V prvom rade je potrebné zabezpečiť kvalitnú vodu, ktorá neznečisťuje pôdu a zároveň má vlastnosti, ktoré prirodzenou cestou podporujú pestovanie plodín alebo chov hospodárskych zvierat. My takéto riešenie máme, a to pre kompletné odvetvie poľnohospodárskej výroby.

Využitie Treasure © v poľnohospodárstve

Zariadenie má uplatnenie na všetkých miestach, kde sa využíva voda.

?
Zavlažovacie systémy – úprava vody pre polievanie ovocia, zeleniny, stromov a i.
Vykurovanie budov – skleníky, výrobné, spracovateľské a administratívne budovy.
Spracovanie prvovýroby – tepelné ošetrenie, sušenie, mletie alebo silážovanie.
Úprava pitnej vody pre hospodárske zvieratá.
Obnovenie znečistenej a kontaminovanej vody – čističky odpadových vôd.
Aquakultúra – chov sladkovodných aj morských rýb a vodných živočíchov.

Zavlažovacie systémy – úprava vody pre polievanie ovocia, zeleniny, stromov a i.

Vykurovanie budov – skleníky, výrobné, spracovateľské a administratívne budovy.

Spracovanie prvovýroby – tepelné ošetrenie, sušenie, mletie alebo silážovanie.

Úprava pitnej vody pre hospodárske zvieratá.

Obnovenie znečistenej a kontaminovanej vody – čističky odpadových vôd.

Aquakultúra – chov sladkovodných aj morských rýb a vodných živočíchov.

Špecifikácia úpravy vody a jej výsledky v poľnohospodárstve

Prírodná konkurencia GMO

Technológia Treasure © pomáha zvyšovať biologickú hodnotu vody, pôdy i rastlín. Pýtate sa ako to funguje a prečo sa zariadenie radí medzi konkurenciu GMO? Na základe zvyšujúceho sa dopytu po potravinách bola vyvinutá GMO úprava fungujúca na princípe umelej genetickej modifikácie s cieľom urýchliť rast a zvýšiť produkciu plodín. Postupom času sa však pre jej nežiaduce vedľajšie účinky začalo objavovať množstvo odporcov úpravy. Zvyšujúci sa dopyt napriek tomu neutíchol. My sme však prišli na trh s omnoho prijateľnejšou formou úpravy s rovnakým cieľom. Najdôležitejším rozdielom a faktorom je prírodná úprava bez akéhokoľvek zásahu do prirodzeného genetického nosiča. Výsledok zvýšenej produkcie plodín zabezpečuje čisto prírodná fyzikálna úprava vody prebiehajúca v zariadení, ktorá docieli zníženie povrchového napätia a viskozity vody. Takto upravená voda dokáže uvoľňovať viazané minerály resp. živiny v pôde a jednoduchšie ich naviazať do svojich štruktúr, ktoré následne odovzdáva rastlinám v podobe výživnej závlahy. Tým sa prirodzenou cestou podporuje rýchlejší rast a produkcia plodín. Upravená voda taktiež dokáže čiastočne uvoľňovať oxid uhličitý, ktorý sa koncentruje v pôde a devastuje jej biologické podmienky a zložky, ktoré sú nevyhnutné pre správny rast, výživu a odolnosť rastlín voči patogénom.

Odolnosť rastlín voči obdobiam sucha

Počas období sucha, ktoré nás v našich podmienkach miestami sužujú, dokáže rastlina vďaka zlepšenej tekutosti vody jednoduchšie prijímať vlahu z pôdy. Rastlina sa tak nevyčerpáva, a zároveň v sebe akumuluje potrebné živiny, ktoré zabezpečujú jej odolnosť aj v nepriaznivých podmienkach.

Odstraňovanie námraz

V poľnohospodárstve je využiteľná pri odstraňovaní jarných mrazov a v ovocinárstve pri odstraňovaní postrekov, pretože prijíma do seba chlad a mráz.

Zvyšovanie pórovitosti pôdy

Pri zavlažovaní rastlín dochádza k vsakovaniu upravovanej vody do pôdy, ktorá zvyšuje jej pórovitosť. Pórovitosť podporuje prehĺbenie koreňovej zóny a zlepšuje dostupnosť živín pre rastliny.

Eliminácia patogénov a insektov

Zavlažovanie s upravenou vodou predchádza rozmnožovaniu množstva nežiaducich patogénov v pôde, ktoré ohrozujú rastliny. Medzi hlavné výhody úpravy patrí obmedzenie, či úplné vylúčenie využívania pesticídov a insekticídov, čo predstavuje úsporu nákladov. Zároveň sa prirodzene zvyšuje kvalita jedlých plodín, čím sa zvyšuje aj ich výkupná hodnota.

Neutralizácia pH

Neutralizácia pH vody prostredníctvom zariadenia Treasure © predchádza množeniu choroboplodných zárodkov, a tým prirodzene napomáha zachovať zdravé rastliny, stromy, kvety a plodiny, ktorých prirodzené prostredie je pH neutrálne.

Ochrana zariadení pred vodným kameňom

Upravená voda, ktorá preteká cez zavlažovacie linky potrubia a iné časti zavlažovacieho systému, zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadzovaniu inkrustov v potrubí, a tým chráni a predlžuje životnosť zariadení. Zároveň dokáže vyčistiť už znečistené potrubia uvoľnením usadenín a následným mechanickým odstránením.

Ochrana zdravia a zlepšenie produktivity zvierat

V rámci živočíšnej výroby sa prostredníctvom špeciálne upravenej vody dosahuje u hospodárskych zvierat potrebný obsah živín. Konzumácia vody zabezpečí zlepšenie vstrebávania živín z potravy do organizmu. Voda má na druhej strane močopudné účinky, vďaka ktorým sa telo zbaví nežiaducich látok. Hospodárske zvieratá sú teda udržiavané v zdravej kondícii, a tak dochádza k prirodzenému zvýšeniu živočíšnej produkcie (vajcia, mlieko, mäso, vlna a iné).

Čistenie vodných plôch

Fyzikálna úprava vody je vhodná pre vodné plochy, kde zo zákona vyplýva zákaz používania chemických prostriedkov. Ide o postrek vodnej hladiny s rovnakou vodou danej vodnej plochy, avšak už fyzikálne upravenou. Tá pozastavuje tvorbu rias, baktérii, či nebezpečných siníc. Do vodnej plochy a okolia sa tak postupne prinavracia pôvodné rastlinstvo a živočíšstvo. Je nutné dbať na pôvodný prirodzený ekosystém, teda pôvodných živočíchov a pôvodné rastliny. Prioritne je potrebné odborne posúdiť vodné prítoky do vodnej plochy či jazier. Technológia sa taktiež využíva v rybárstve a rybnikárstve s cieľom namnoženia pôvodnej potravy.

Ochrana zariadení pred vodným kameňom

Upravená voda, ktorá preteká cez zavlažovacie linky potrubia a iné časti zavlažovacieho systému, zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadzovaniu inkrustov v potrubí, a tým chráni a predlžuje životnosť zariadení. Zároveň dokáže vyčistiť už znečistené potrubia uvoľnením usadenín a následným mechanickým odstránením.

Eliminácia patogénov a insektov

Zavlažovanie s upravenou vodou predchádza rozmnožovaniu množstva nežiaducich patogénov v pôde, ktoré ohrozujú rastliny. Medzi hlavné výhody úpravy patrí obmedzenie, či úplné vylúčenie využívania pesticídov a insekticídov, čo predstavuje úsporu nákladov. Zároveň sa prirodzene zvyšuje kvalita jedlých plodín, čím sa zvyšuje aj ich výkupná hodnota.

Neutralizácia pH

Neutralizácia pH vody prostredníctvom zariadenia Treasure © predchádza množeniu choroboplodných zárodkov, a tým prirodzene napomáha zachovať zdravé rastliny, stromy, kvety a plodiny, ktorých prirodzené prostredie je pH neutrálne.

Ochrana zdravia a zlepšenie produktivity zvierat

V rámci živočíšnej výroby sa prostredníctvom špeciálne upravenej vody dosahuje u hospodárskych zvierat potrebný obsah živín. Konzumácia vody zabezpečí zlepšenie vstrebávania živín z potravy do organizmu. Voda má na druhej strane močopudné účinky, vďaka ktorým sa telo zbaví nežiaducich látok. Hospodárske zvieratá sú teda udržiavané v zdravej kondícii, a tak dochádza k prirodzenému zvýšeniu živočíšnej produkcie (vajcia, mlieko, mäso, vlna a iné).

Čistenie vodných plôch

Fyzikálna úprava vody je vhodná pre vodné plochy, kde zo zákona vyplýva zákaz používania chemických prostriedkov. Ide o postrek vodnej hladiny s rovnakou vodou danej vodnej plochy, avšak už fyzikálne upravenou. Tá pozastavuje tvorbu rias, baktérii, či nebezpečných siníc. Do vodnej plochy a okolia sa tak postupne prinavracia pôvodné rastlinstvo a živočíšstvo. Je nutné dbať na pôvodný prirodzený ekosystém, teda pôvodných živočíchov a pôvodné rastliny. Prioritne je potrebné odborne posúdiť vodné prítoky do vodnej plochy či jazier. Technológia sa taktiež využíva v rybárstve a rybnikárstve s cieľom namnoženia pôvodnej potravy.

Revolučné riešenie

Objavte ZDRAVÝ a EKOLOGICKÝ svet s technológiou Treasure ©. Poľnohospodárstvo bez akýchkoľvek chemických úprav a škodlivých látok.

Treasure ©