TREASURE

úspora 18-20%

  O nás

  Spoločnosť WIS CONTROL SK s.r.o. sa zaoberá úpravou vody pre priemyselné využitie. Voda upravená pomocou zariadenia TREASURE © vyvinutého našou spoločnosťou má vlastnosti, ktoré urýchľujú jej schladenie, resp. ohrev.

   

  Podstatou TREASURE © je dosiahnuť energetické a silové zmeny v molekule a medzi molekulami. Takto upravená voda v prvom rade rýchlejšie mení teplotu (teda ohrev vody, resp. chladenie vody je rýchlejšie) a následne dochádza k efektívnejšiemu chladeniu chladiacich zariadení a efektívnejšiemu ohrevu vykurovacích zariadení.

   

   

  Úprava vody týmto spôsobom prináša 18-20% úspory energií.

   

  Zárukou kvality je aj stanovenie odmeny za prenájom zariadenia a prenájom know-how našej spoločnosti, keďže táto odmena predstavuje 60% z úspor dosiahnutých pomocou nášho zariadenia TREASURE ©.

   

  Teda odmenu dosiahneme iba vtedy, ak náš zákazník dosiahne úsporu.

   

   

  Zariadenie nainštalujeme do Vášho systému pomocou bypassu, pričom zabezpečíme všetky potrebné úpravy:

   

  Kotolňa pred umiestnením zariadenia TREASURE ©.

  wiscontrol

  Kotolňa pred umiestnením zariadenia TREASURE ©.

  wiscontrol