TREASURE

úspora 18-20%

    Všeobecné vyhlásenie


    Táto stránka bola vyvinutá pre potreby WIS Control SK s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. WIS Control SK s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.    WIS Control SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


    Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom WIS Control SK s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s WIS Control SK s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom WIS Control SK s.r.o.


    Všetky osobné údaje získava WIS Control SK s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.