TREASURE

úspora 18-20%

  Služby

  Aby mala Vaša spoločnosť úspešne nainštalované zariadenie na úpravu vody a mohla čerpať benefity z energetických úspor, je potrebné prejsť dvoma fázami - fázou prípravy projektu a fázou realizácie projektu. Naše služby poskytujeme v závislosti od fázy projektu.

   

  Príprava projektu

  • obhliadka kotolne

   - náš personál zabezpečí obhliadku kotolne a navrhne vhodnú implementáciu a typ zariadenie v závislosti od priemerného prietoku vody,
  • vyčíslenie počiatočných nákladov a ich návratnosti

   - prevedenie analýzy úspor pri zavedení zariadenia na úpravu vody,
  • vypracovanie projektu v písomnej podobe.

   

  Realizácia projektu

  • zapožičanie zariadenia

   - zariadenie na úpravu vody TREASURE © je možné si aj prenajať
  • implementácia zariadenia

   - ak sa rozhodnete pre zakúpenie vlastného zariadenia:
   • upravíme kotolňu pre použitie zariadenia,
   • vytvoríme samostatný obtok na existujúcom okruhu,
   • zariadenie na úpravu vody TREASURE © vyrobíme na mieru,
   • a nainštalujeme.