TREASURE

úspora 18-20%

    WIS CONTROL SK s.r.o. na webe    Spoločnosť  bola založená za účelom pomôcť znižovať objem vyprodukovaných skleníkových plynov, znižiť energetickú náročnosti technológií na výrobu tepelnej a elektrickej energie prostredníctvom zariadenia TREASURE ©.

                Sme nova spoločnosť, ktorá sa opiera o viac ako dvadsať ročné skúsenosti v oblasti úpravy vody. Predstavujeme  zariadenie na nadmolekulárnu úpravu vody. Ide o certifikovanú technológiu, zariadenie a zapojenie do energetického celku.

    Zariadenie pracuje na princípe aktívnej ionizácii  a následnej polarizácii, čo má za následok zmenu štruktúry vody.  Tieto technológie úpravy vody prostredníctvom zariadení TREASURE © sú už úspešne implementované na Slovensku a v zahraničí. Ide o nechemický fyzikálny spôsob úpravy a je technickou a technologickou novinkou, ktorá bola aplikovaná  na všetky formy vody -  pitnú, minerálnú, geotermálnu, odpadovú, priemyselnú, technologickú a úžitkovú ktora sa používa v gastronómii, práčovniach , čistiarniach , pre prírodné nádrže a bazény, chladiace , zavlažovacie a vykurovacie systémy. Uvedenú skúsenosť potvrdzujú referencie na vyše 1100 inštalácií v oblasti úprav vody a 30 v oblasti teplárenstva.