TREASURE

úspora 18-20%

  Priemyselná voda

  Voda je v priemyselnej výrobe používaná na chladenie strojov, klimatizáciu priestorov, či na ústredné kúrenie, prípadne ohrievaná, alebo chladená pre využitie priamo vo výrobnom procese. Pre priemysel je potrebné ohrievať, alebo chladiť vodu pri vysokom prietoku. Avšak pri ohrievaní, alebo chladení vody dochádza k vysokej spotrebe energií.

   

  Náš produkt TREASURE © pre vysoké prietoky (až 100 m3 za hodinu) po svojom zabudovaní do systému pôsobí na kolujúcu vodu na molekulárnej úrovni. Mení sily medzi molekulami, a tak pomáha k rýchlejšiemu ohrievaniu, alebo chladeniu vody a nižšej spotrebe energií.

   

       Zariadenie TREASURE ©  je možné využiť v každom chladiacom a mraziacom systéme, ktorý ako chladiace médium využíva vodu. Vďaka zariadeniu TREASURE © náš zákazník benefituje z úspory výdavkov na elektrickú energiu, skrátenia času na ohrev/chladenie.

   

   Úspory často dosahujú 18-20%  výdavkov.

   

   Zariadeniena na úpravu vody TREASURE © možno používať:

  • v domácnostiach,
  • v priemyselných halách,
  • ako súčasť chladiacich systémov,
  • ako súčasť mraziacich systémov,
  • výroba potravinárskeho a technického snehu a ľadu,
  • klimatizácia,
  • chladiace okruhy v strojárenstve, hutníctve a energetike

   

   

   

   

   

   

   

  Návrh a realizácia TREASURE © v systéme pre ohrev vody s prietokom 100m3 za hodinu:

   

  wiscontrol     wiscontrol     wiscontrol